Otaczamy opieką zdrowe rodzeństwo chorujących dzieci.

Chcę zgłosić swoje dziecko do programu Fundacji Równie Ważni.

szczęśliwa rodzina z dwojgiem dzieci wspólnie spędza czas. Na pierwszym planie chora dziewczynka na wózku inwalidzkim gra na konsoli ze swoją mamą- obie uśmiechają się szeroko. w dalszym planie, na sofie tata przytula młodszego, zdrowego brata.

Jeśli jesteś rodzicem co najmniej dwójki dzieci, na pewno wiesz, że dzieci są bardzo wyczulone na równość traktowania. Być może nie jeden raz zastanawiałeś się w jaki sposób sprawić, by żadne z nich nie czuło się pokrzywdzone, mniej ważne, odsunięte na drugi plan, a w rezultacie może nawet zaniedbane. Jeśli jedno z Twoich dzieci wymaga szczególnej troski ze względu na chorobę, Twoje zadanie równego traktowania wszystkich, poświęcania im jednakowej ilości czasu, jest niemalże niewykonalne. Zgłoś dziecko do naszej fundacji i pokaż mu, że jest Równie Ważne.

Fundacja Równie Ważni pomaga rodzinom, w których codzienność wkradła się choroba jednego z dzieci odzyskać równowagę.

Swoje działania kierujemy do dzieci w wieku 5-18 lat, których rodzeństwo cierpi na przewlekłe, ciężkie choroby, wymagające od rodziców nakładu czasu i środków na leczenie i rehabilitację. Dlatego pomagamy zdrowemu rodzeństwu odnaleźć się w trudnej dla nich rzeczywistości. W rezultacie swoimi działaniami sprawiamy, że czują się równie ważni, jak ich chorujący brat lub siostra.

Proponujemy różne formy pomocy:

Nasze działania mają na celu:

  • zmniejszenie poczucia odmienności, poprzez spotkania z dziećmi, znajdującymi się w podobnej sytuacji życiowej,
  • zachęcenie do rozwijania własnych zainteresowań i pasji,
  • poprawienie samooceny,
  • pomoc w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
  • pomoc w odreagowaniu emocji,
  • poprawę relacji i komunikacji z rodzicami, skutkujące zmniejszeniem poczucia izolacji w rodzinie,
  • zwiększenie świadomości choroby, a w konsekwencji zmniejszenie lęku u dzieci,
  • rozwijanie empatii w środowisku lokalnym,
  • uświadamianie problemów doświadczanych przez dzieci z rodzin dotkniętych chorobami,
  • zwiększanie wrażliwości na ich potrzeby.

Fundacja Równie Ważni działa na rzecz pomocy dzieciom, zwłaszcza rodzeństwom dotkniętym przewlekłą i ciężką chorobą. Naszym celem jest zapewnienie wsparcia dla rodzeństwa pacjenta, które często jest pomijane w procesie leczenia.

Jeśli znasz rodzeństwo dziecka chorego i potrzebują wsparcia, zgłoś je do naszej fundacji. Jesteśmy tu, aby pomóc i wesprzeć w trudnych chwilach.

Działamy jako organizacja charytatywna i inicjatywa społeczna, zbierając środki na pomoc rodzeństwu chorych dzieci oraz organizując różnego rodzaju działania edukacyjne i integracyjne. Naszym celem jest stworzenie środowiska wsparcia i zrozumienia dla wszystkich dzieci dotkniętych chorobą oraz ich rodzeństwa.

Zgłoś swoje dziecko do Fundacji Równie Ważni – pomagamy wszystkim dzieciom, których rodzeństwo zmaga się z przewlekłą lub ciężką chorobą.

UDOSTĘPNIJ STRONĘ!