=> Pomoc psychologiczna dla dzieci czujących osamotnienie i zagubienie w związku z trudną sytuacją rodziny;

=> Organizacja wymarzonego dnia z rodzicem, w celu wzmocnienia więzi i poczucia własnej wartości u rodzeństwa chorych dzieci;

=> Wsparcie programu korepetycji;

=> Współorganizacja warsztatów integracyjnych dla dzieci;

Każdy z tych projektów Twoja firma może wesprzeć i zostać jego opiekunem. Forma i wielkość zaangażowania zależy tylko od Ciebie. A jako partnerzy, razem możemy więcej!

Skontaktuj się z nami – ustalimy formy współpracy: fundacja@rowniewazni.org