Fundacja Równie Ważni otacza opieką RODZEŃSTWO dzieci ciężko i przewlekle chorych. Naszymi działaniami obejmujemy dzieci w wieku 5-18 lat, które z powodu choroby brata lub siostry doświadczają szeregu trudnych emocji – np. lęku, osamotnienia, wyobcowania, smutku. Pomagamy im odnaleźć się w trudnej rzeczywistości choroby w rodzinie. 

Zgłoszenie dziecka do programu Fundacji Równie Ważni wymaga wypełnienia poniższego formularza zgłoszeniowego. O kwalifikacji dziecka do programu Fundacji decyduje trzyosobowa komisja złożona z członków Zarządu i Rady Fundacji. Następnie, po podjęciu decyzji o kwalifikacji, skontaktuje się z Państwem wolontariusz. Zostaniecie Państwo poproszeni o odpowiedź na szereg pytań dotyczących sytuacji rodziny i zainteresowań zgłaszanego dziecka – pomoże nam to dostosować nasze działania do potrzeb zgłoszonego podopiecznego. Zaproponowane Państwa dziecku aktywności będą uzależnione od jego wieku, możliwości poznawczych, potrzeb oraz miejsca zamieszkania. 

W przypadku zgłaszania większej liczby dzieci prosimy o wypełnienie ankiety osobno dla każdego dziecka.

Formularz wymusza uzupełnienie wszystkich pól – w przypadku, gdy pytanie otwarte nie odnosi się do sytuacji rodziny lub nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na nie, prosimy wpisać NIE DOTYCZY. W przypadku pytań zamkniętych istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.