W ramach Konkursu Regrantingu „DziałaMY DoradzaMY”, koordynowanego przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO i dofinansowanego przez Rządowy Program Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023, w listopadzie 2023 roku zakończyliśmy realizację projektu: „Terapeuci na rzecz Równie Ważnych”.

Dzięki uzyskanemu wsparciu udało nam się:

1. Zaprojektować i wydrukować magnesy, które stanowią uzupełnienie publikacji „Gdy dziecko choruje. O zachowaniu równowago w rodzinie”;

2. Zaprojektować i wydrukować „plasterki na bolącą duszę”, które pomagają nam w prowadzeniu zajęć warsztatowych, dotyczących zagadnienia empatii, dla dzieci i młodzieży z rodzin zmagających się z ciężką chorobą dziecka;

3.  Zakupić drukarkę, która umożliwia niskokosztowy wydruk materiałów edukacyjnych i psychoterapeutycznych dla podopiecznych;

4. Przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe dla naszych podopiecznych, w czasie których poruszona została tematyka empatii i wspierania osób w kryzysie. W warsztatach w Gorzowie Wielkopolskim, wzięło udział 21 dzieci z rodzicami. Zajęcia były przygotowane i przeprowadzone przez doświadczone psycholożki i psychoterapeutki (Agnieszkę Dobosiewicz i Magdalenę Lachowską-Mroczek). W czasie zajęć prowadzące posiłkowały się „plasterkami” zakupionymi w ramach działania 2 niniejszego projektu. Każdy z uczestników otrzymał na zakończenie komplet takich „plasterków”.

*Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.