Pomóż nam wyposażyć dzieci w wyprawki szkolne

22 listopada świętujemy Międzynarodowy Dzień Kredki. Listopad to także czas, kiedy przybory szkolne wymagają odświeżenia - zeszyty powoli stają się pełne, kredki lekko wyszczerbione, ołówki się zgubiły, a długopis wypisał. Któż z nas nie zna tej reguły? Znają ją także rodzice w rodzinach wielodzietnych, które mierzą się z chorobą dziecka. Z bólem serca muszą decydować czy wykupić dodatkową godzinę rehabilitacji dla chorej pociechy, czy jednak uzupełnić potrzebne materiały szkolne zdrowemu dziecku.  Zachęcamy Państwa placówki do włączenia się w zbiórkę materiałów szkolnych, które zostaną przekazane w formie wyprawek naszym podopiecznym, m.in. dzieciom z rodzin pozostających pod opieką hospicjów dziecięcych. Istnieje możliwość wybrania konkretnego dziecka i zorganizowania dla niego kompletnej wyprawki przez poszczególne klasy lub grupy przedszkolne.  .2

Zamień kwiaty
na twórcze warsztaty 

Szkolna tradycja wręczania nauczycielom kwiatów z okazji zakończenia roku szkolnego lub Dnia Edukacji Narodowej to miły zwyczaj, kultywowany od lat. Każda forma wdzięczności ze strony uczniów jest bardzo cenna.  A gdyby tak ulotne kwiaty wymienić na coś, co pomoże dzieciom rozwinąć skrzydła i wesprze je w procesie edukacji?  Drodzy Nauczyciele - poproście społeczność swojej szkoły, by zamiast okazywania wdzięczności w postaci kwiatów i czekoladek, zorganizowała zbiórkę do puszek (dostarczonych przez Fundację), z której dochód zostanie przeznaczony na organizację zajęć integracyjnych i edukacyjnych dla dzieci z rodzin, borykających się z chorobami. Kwiaty szybko więdną, dzieciom w potrzebie można pomóc rozkwitać!

Zajęcia z empatii w szkołach

Empatia to coś, co czyni nas ludźmi. Szkoła zaś powinna nie tylko uczyć, ale i wychowywać.  Zorganizuj w swojej szkole lub klasie, we współpracy z Fundacją, zajęcia dotyczące empatii. Dzieci nauczone odczuwania czyichś emocji, potrafiące wyobrazić sobie co czuje i myśli druga osoba, odzwierciedlające uczucia innych, umiejące słuchać i dostrzegać inny punkt widzenia wyrastają na dorosłych, którym nie trzeba tłumaczyć konieczności zaangażowania społecznego, wolontariatu na rzecz innych i pomocy słabszym. Działając od najmłodszych lat możemy wspólnie przyczynić się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.  

 

Zapraszamy do współpracy nauczycieli i pedagogów szkolnych – kontakt: joanna.grzybiak@rowniewazni.org