Fundacja Równie Ważni

KRS: 0000948986
NIP: 5993262327 REGON 521032790

Adres siedziby: ul. rtm. Witolda Pileckiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 664 355 776 e-mail: fundacja@rowniewazni.org

Nr konta w BNP: 93 1600 1462 1804 1743 7000 0001

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu – Joanna Grzybiak

e-mail: joanna.grzybiak@rowniewazni.org

Wiceprezes Zarządu – Kornelia Szytel

e-mail: kornelia.szytel@rowniewazni.org

Członek Zarządu – Magdalena Kilan

e-mail: magdalena.kilan@rowniewazni.org

Kontakt do Rady Fundacji: rada@rowniewazni.org