Projekt „Razem dla równych szans” jest inicjatywą dedykowaną rodzeństwom dzieci chorujących na choroby hematologiczne, które często są narażone na większe trudności w procesie edukacyjnym i rozwojowym ze względu na sytuację rodzinną. Dzięki wsparciu ze strony Fundacji DKMS, już po raz drugi możemy zrealizować ten projekt, mający na celu zapewnienie wsparcia i równych szans dla wszystkich dzieci w rodzinach dotkniętych chorobą.

W ramach projektu oferujemy wsparcie zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Dzięki zajęciom warsztatowym, terapii oraz psychologicznemu wsparciu, staramy się stworzyć warunki sprzyjające pełnemu rozwojowi zdrowego rodzeństwa. Zależy nam nie tylko na poprawie sytuacji materialnej rodzin, ale także na zwiększeniu komfortu psychicznego i emocjonalnego dzieci oraz całej rodziny.

Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci jest jednym z kluczowych celów projektu. Dążymy do tego, by dzieci w rodzinach dotkniętych chorobą jednego z członków miały równe szanse na rozwój swoich zainteresowań, pasji i talentów. Każde dziecko zasługuje na wsparcie i możliwość rozwijania swoich umiejętności, niezależnie od sytuacji życiowej, w której się znajduje.

Dziękujemy Fundacji DKMS za wsparcie finansowe, które umożliwia nam kontynuację tego ważnego projektu. Dzięki ich zaangażowaniu możemy wspierać kolejne rodziny i dzieci, które potrzebują naszej pomocy. Liczymy na to, że dzięki naszej współpracy uda nam się osiągnąć jeszcze większe sukcesy i przyczynić się do poprawy jakości życia rodzeństw dzieci dotkniętych chorobami hematologicznymi.

*Dotacja Fundacji DKMS, jest elementem Programu Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów. Skierowana jest do organizacji pozarządowych działających na rzecz pacjentów walczących z nowotworami i chorobami układu krwiotwórczego. Środki są przyznawane na inicjatywy obejmujące wsparcie psychologiczne dla pacjentów hematologicznych i ich bliskich. 

Więcej o programie Dotacji Fundacji DKMS można poczytać tutaj.