Twoja hojność i nasze ręce do pracy to duet, który pozwoli dzieciom z rodzin dotkniętych chorobami poczuć, że ich potrzeby są istotne i zauważone. Podarujmy rodzeństwu chorujących dzieci normalne, beztroskie dzieciństwo.

WYBIERZ DOWOLNĄ FORMĘ WPŁATY

PRZELEW TRADYCYJNY

FUNDACJA RÓWNIE WAŻNI

BNP 93 1600 1462 1804 1743 7000 0001

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe”

Warto wiedzieć również, że:

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

  • dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu,
  • dla osób prawnych limit do 10% od dochodu.

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto Fundacji Równie Ważni.

Jeżeli będą Państwo chcieli, oprócz bankowego dowodu wpłaty, uzyskać potwierdzenie dokonania wpłaty darowizny, ze strony Fundacji Równie Ważni, prosimy o kontakt z Biurem Fundacji: fundacja@rowniewazni.org