2022

Na podstawie art. 18 ust. 1e pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zarząd Fundacji oświadcza, że w 2022 roku Fundacja Równie Ważni otrzymała darowizny o łącznej kwocie 50 652,34 zł (w tym 20 000 zł od Fundacji Orlen). Darowizny te zostały przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji w formie:

  • organizacji warsztatów
  • wyprawek szkolnych
  • pomocy w rozwijaniu zainteresowań
  • wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego

2023

Na podstawie art. 18 ust. 1e pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Zarząd Fundacji oświadcza, że w 2023 roku Fundacja Równie Ważni otrzymała darowizny o łącznej kwocie 67.068,74 zł (w tym 35.000,00 od Fundacji PGNiG oraz 20.900,00 zł od Fundacji DKMS). Darowizny te zostały przeznaczone na wsparcie podopiecznych Fundacji w formie:

  • organizacji warsztatów
  • wyprawek szkolnych
  • pomocy w rozwijaniu zainteresowań, w tym finansowanie zajęć sportowych, kulturalnych, edukacyjnych i rozwojowych
  • wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego
  • druk publikacji dla rodzin wychowujących ciężko i przewlekle chore dzieci