Bezpośrednie zaangażowanie Twoich pracowników w działania na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych chorobą to sytuacja, w której wygranym są zarówno nasi Podopieczni, Twoja firma oraz nasza fundacja.


Wielu Twoich pracowników ma mnóstwo ukrytych talentów, o których możesz nie mieć zielonego pojęcia. Ktoś świetnie gotuje, ktoś inny po pracy zajmuje się scrapbookingiem, jeszcze inny w swoim gospodarstwie hoduje lamy. Wszystkich ich można zaangażować do przeprowadzenia warsztatów dla rodzeństwa chorujących dzieci.

Pracując wspólnie Twoi pracownicy mogą zorganizować kiermasz świąteczny, kiermasz swoich talentów lub bieg charytatywny, z których dochód przeznaczą na wsparcie wybranego przez siebie celu.

Twoja firma może zachęcić pracowników do takiej aktywności pomagając pokryć część kosztów, albo udzielając pracownikowi jednego (a może więcej?) pełnopłatnego dnia w roku na działania wolontariackie.

.

Jakie korzyści płyną z wolontariatu pracowniczego?

  • Pracownicy zdobywają nowe kompetencje, rozwijają swoje pasje, kreatywność, wrażliwość i odpowiedzialność.
  • Firma zyskuje zintegrowany zespół, składający się z aktywnych i zmotywowanych liderów oraz wizerunek przedsiębiorstwa realizującego misję społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Fundacja otrzymuje wsparcie od ludzi, którzy dzielą się z nią swoimi zasobami – czasem, wiedzą, doświadczeniem, pasją.

Lista pomysłów na zaangażowanie jest nieskończona, podobnie jak radość dzieciaków, którym poświęci się 100% swojej uwagi. Razem na pewno wymyślimy coś kreatywnego i wyjątkowego.