W Fundacji Równie Ważni wielką wagę przywiązujemy do transparentności finansowej i przejrzystości naszych działań. Równie ważne, jak nasi podopieczni, są dla nas osoby wpierające naszą misję swoimi finansami i swoim wolnym czasem. Dlatego kierujemy się zasadami:

100% wolontariatu

Nasze działania opierają się wyłącznie o działania wolontariuszy. Nikt z osób związanych z Fundacją nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz rodzeństwa chorych dzieci. Jednocześnie nasi wolontariusze mogą liczyć na zwrot udokumentowanych wydatków (np. kosztów dojazdów na warsztaty czy akcje) poniesionych w związku ze swoją pracą charytatywną.

Transparentna księgowość

Prowadzimy pełną księgowość, we współpracy z licencjonowanym biurem księgowym. Nasi darczyńcy mogą wskazać konkretny cel, na który życzą sobie przekazać darowaną przez siebie kwotę. Mają także możliwość uzyskania potwierdzenia rozliczenia wydatków poniesionych na wskazany cel.

Brak wydatków na infrastrukturę

W celu zminimalizowania wydatków administracyjnych korzystamy z bezpłatnego użyczenia lokalu na naszą siedzibę, a nasze akcje i warsztaty odbywają się w miejscach udostępnianych nam przez osoby wspierające misję fundacji. W rezultacie możemy kierować środki pozyskane na cele statutowe bezpośrednio do naszych podopiecznych.