Rzeczywistość rodzin z chorym dzieckiem stawia przed rodzicami wiele trudnych wyzwań. Jednym z nich jest umiejętność porozumiewania się ze zdrowymi dziećmi, zauważania ich potrzeb, dostosowywania sposobu komunikacji do ich możliwości poznawczych.
Często rodzice stają przed wyzwaniem:

  • w jaki sposób rozmawiać ze zdrowymi dziećmi o chorobie ich brata/siostry,
  • jak wytłumaczyć konieczność przewartościowania priorytetów w życiu rodziny,
  • jak wspierać dzieci w dorastaniu i mądrym podejmowaniu wyborów życiowych

Pomoc psychologa pozwala rodzicom zmierzyć się z tymi pytaniami i znaleźć na nie odpowiedzi.