Z wielką radością witamy w naszym gronie młodzież w wieku 13-18 lat, zachęcając ją do działań na rzecz naszych podopiecznych przede wszystkim na terenie swojej szkoły i społeczności lokalnej.

Cieszymy się, że bliska Ci jest idea wspierania rodzin doświadczających trudności w związku z przewlekłą lub ciężką chorobą jednego z dzieci.

Działając wspólnie możemy poszerzyć zakres działań, dotrzeć do nowych osób i promować ideę pomocy naszym podopiecznym.

Nasi niepełnoletni wolontariusze mogą:

szerzyć ideę pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych chorobami w swoim środowisku lokalnym i mediach społecznościowych;

– w porozumieniu z wychowawcą klasy lub szkolnym opiekunem wolontariatu organizować pikniki, kiermasze i akcje charytatywne na terenie szkoły lub w swojej klasie na rzecz naszych podopiecznych. Pomysłów na połączenie pasji z pomaganiem jest tyle, ilu uczniów – ktoś uzdolniony muzycznie może zorganizować koncert, ktoś inny – rozwijający pasję kulinarną – kiermasz ciast lub śniadanie charytatywne w swojej szkole, z których dochód zostanie przeznaczony na wsparcie psychologiczne dzieci zgłoszonych do naszej Fundacji. Każdy pomysł jest cenny, każdy chętnie omówimy oraz wesprzemy merytorycznie jego organizację w razie potrzeby.

– pomóc nam zorganizować akcję Zamień kwiaty na wyprawkę. Kwiaty, tradycyjnie wręczane nauczycielom w okazji zakończenia roku szkolnego lub Dnia Edukacji Narodowej, są pięknym, choć nietrwałym, wyrazem wdzięczności ze strony uczniów i rodziców. Kwiaty szybko więdną, ale pozytywne emocje można zachować na dłużej.

– realizować pod naszą opieką akcję „Tolerancja i empatia”, polegającą na przeprowadzeniu w ramach lekcji wychowawczej zajęć na temat potrzeb rodzin zmagających się z chorobami i niepełnosprawnością oraz na temat tego, co choroba zmienia w życiu rodziny;

Ponadto włączamy młodzież do działań statutowych naszej Fundacji angażując ją w planowanie oraz aktywne uczestniczenie w warsztatach i spotkaniach z podopiecznymi.

Wierzymy, że wolontariat podejmowany od najmłodszych lat zwiększa wrażliwość społeczną i kształtuje wiele umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

Zapraszamy do wypełnienia formularza → KLIK

Porozumienie z wolontariuszem

Zgoda rodziców dla wolontariuszy w wieku 13-18 lat